ตัดข้อมูลหรือแถวที่ซ้ำกันใน Excel ออก

31 พ.ค. 2017 , 5,182 Views   , หมวดหมู่ IT ทุกหมวดหมู่   , ป้ายกำกับ:


เมื่อคุณเอาค่าที่ซ้ำกันออก เฉพาะค่าในช่วงของเซลล์หรือตารางเท่านั้นที่ได้รับผล ค่าอื่นภายนอกช่วงของเซลล์หรือตารางจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือย้าย

เนื่องจากคุณลบข้อมูลอย่างถาวร จึงเป็นการดีที่จะคัดลอกต้นฉบับของช่วงของเซลล์หรือตารางลงในแผ่นงานหรือสมุดงานก่อนเอาค่าที่ซ้ำกันออก

 • เลือกช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นอยู่ในตาราง
 • บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เครื่องมือข้อมูล ให้คลิก เอารายการที่ซ้ำกันออก
 • ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้
  • ภายใต้ คอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์
  • เมื่อต้องการเลือกคอลัมน์ทั้งหมดอย่างรวดเร็ว ให้คลิก เลือกทั้งหมด
  • เมื่อต้องการล้างคอลัมน์ทั้งหมดอย่างรวดเร็ว ให้คลิก ไม่เลือกทั้งหมดถ้าช่วงของเซลล์หรือตารางมีหลายคอลัมน์ และคุณต้องการเลือกเพียงไม่กี่คอลัมน์ คุณอาจใช้วิธีที่ง่ายขึ้นด้วยการคลิก ไม่เลือกทั้งหมด แล้วภายใต้ คอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์ที่ต้องการ
 • คลิก ตกลงจะมีข้อความแสดงเพื่อระบุว่าค่าที่ซ้ำกันถูกเอาออกไปเท่าใดและค่าที่ไม่ซ้ำกันเหลืออยู่เท่าใด หรือไม่มีค่าที่ซ้ำกันถูกเอาออกไป
 • คลิก ตกลง

 

ดูเพิ่มเติม : https://support.office.com/th-th/article/การกรองค่าที่ไม่ซ้ำกันหรือการเอาค่าที่ซ้ำกันออก-ccf664b0-81d6-449b-bbe1-8daaec1e83c2?ui=th-TH&rs=th-TH&ad=TH


ป้ายกำกับ: