ขนาดรูปมาตรฐานและการเตรียมไฟล์ให้ตรงกับขนาดที่จะอัดรูปหรือล้างรูป

13 ก.พ. 2018 , 189,438 Views   , หมวดหมู่ นอกจากนั้น วาดภาพด้วยแสง   ,


ขนาดรูปมาตรฐาน

ขนาดกระดาษ (นิ้ว) สัดส่วนรูป (ยาว:กว้าง) กล้อง DSLR กล้องคอมแพค
4″x6″ 3:2 พอดี ถูกตัดเล็กน้อย
5″x7″ 7:5 ถูกตัดเล็กน้อย ถูกตัดเล็กน้อย
6″x8″ 4:3 ถูกตัดเล็กน้อย พอดี
6×9″ 3:2 พอดี ถูกตัดเล็กน้อย
8×10″ 5:4 ถูกตัดเล็กน้อย ถูกตัดเล็กน้อย
8×12″ 3:2 พอดี ถูกตัดเล็กน้อย
10×12″ 6:5 ถูกตัดเล็กน้อย ถูกตัดเล็กน้อย
10×15″ 3:2 พอดี ถูกตัดเล็กน้อย
12×15″ 5:4 ถูกตัดเล็กน้อย ถูกตัดเล็กน้อย
12×16″ 4:3 ถูกตัดเล็กน้อย พอดี
12×18″ 3:2 พอดี ถูกตัดเล็กน้อย
16×20″ 5:4 ถูกตัดเล็กน้อย ถูกตัดเล็กน้อย
16×24″ 3:2 พอดี ถูกตัดเล็กน้อย
20×24″ 6:5 ถูกตัดเล็กน้อย ถูกตัดเล็กน้อย
20″x30″ 3:2 พอดี ถูกตัดเล็กน้อย
24″x30″ 5:4 ถูกตัดเล็กน้อย ถูกตัดเล็กน้อย
24″x36″ 3:2 พอดี ถูกตัดเล็กน้อย

หากนำไฟล์ที่มีสัดส่วนภาพไม่ตรงกับขนาดกระดาษที่ต้องการล้างอัด ยกตัวอย่าง เช่น นำไฟล์จากกล้องคอมแพคนำมาอัดขนาด 4″x6″ หรือนำไฟล์จากกล้อง DSLR นำมาอัดขนาด 6″x8″ บางส่วนของภาพก็จะถูกตัดออกไปนั่นเอง

การเตรียมไฟล์ให้ตรงกับขนาดที่จะอัด

ขนาดกระดาษ (นิ้ว) ขนาดไฟล์ (pixels) ที่ความละเอียด 300 PPI
4×6 1200×1800
5×7 1500×2100
6×8 1800×2400
6×9 1800×2700
8×10 2400×3000
8×12 2400×3600
10×12 3000×3600
10×15 3000×4500
12×15 3600×4500
12×16 3600×4800
12×18 3600×5400
16×20 4800×6000 (หรือ 2400 x 3000 @ 150 PPI)
16×24 4800×7200 (หรือ 2400 x 3600 @ 150 PPI)
20×24 6000×7200 (หรือ 3000 x 3600 @ 150 PPI)
20×30 6000×9000 (หรือ 3000 x 4500 @ 150 PPI)
24×30 7200×9000 (หรือ 3600 x 4500 @ 150 PPI)
24×36 7200×10800 (หรือ 3600 x 5400 @ 150 PPI)

 

Credit : http://www.snowwhite.co.th/articles/printing-tips-2.html