การใช้งานฟังค์ชัน mktime()

27 ก.ค. 2016 , 3,781 Views   , หมวดหมู่ PHP ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง   ,


Clock-256

รูปแบบ (return timestamp)

 

แสดง วัน/เดือน/ปี โดยเพิ่มหรือลด วันเวลา ตามต้องการ ตัวอย่างด้านล่าง คือ เพิ่มเข้าไปอีก 1 เดือนจากเดือนปัจจุบัน

เอาวัน/เดือน/ปี มาคำนวณบวกลบกัน ตัวอย่าง เป็นการนำวัน/เดือน/ปี ปัจจุบัน มาลบกับวันเดือนปีอีก 1 ปีข้างหน้า พร้อมหารด้วย 86400 เพื่อทำให้ออกมาเป็นจำนวนวัน