การบวกลบเวลาใน MySQL (DATE_ADD,DATE_SUB)

5 ส.ค. 2016 , 15,111 Views   , หมวดหมู่ MySQL ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง   ,


mysql-256-black

รูปแบบ

DATE_ADD คือ บวกเพิ่ม , DATE_SUB คือ ลบออก

การใช้ unit และ expre

unit Value Expected expr Format
MICROSECOND MICROSECONDS
SECOND SECONDS
MINUTE MINUTES
HOUR HOURS
DAY DAYS
WEEK WEEKS
MONTH MONTHS
QUARTER QUARTERS
YEAR YEARS
SECOND_MICROSECOND 'SECONDS.MICROSECONDS'
MINUTE_MICROSECOND 'MINUTES:SECONDS.MICROSECONDS'
MINUTE_SECOND 'MINUTES:SECONDS'
HOUR_MICROSECOND 'HOURS:MINUTES:SECONDS.MICROSECONDS'
HOUR_SECOND 'HOURS:MINUTES:SECONDS'
HOUR_MINUTE 'HOURS:MINUTES'
DAY_MICROSECOND 'DAYS HOURS:MINUTES:SECONDS.MICROSECONDS'
DAY_SECOND 'DAYS HOURS:MINUTES:SECONDS'
DAY_MINUTE 'DAYS HOURS:MINUTES'
DAY_HOUR 'DAYS HOURS'
YEAR_MONTH 'YEARS-MONTHS'

นอกจากฟอร์แมตด้านบนยังสามารถใช้ + หรือ – ได้ ตามรูปแบบด้านล่าง

ตัวอย่าง

ดูเพิ่มเติม http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/date-and-time-functions.html#function_date-add