ครอปรูปภาพ thumbnails ตรงกลางภาพ ด้วย css

6 เม.ย. 2016   ,หมวดหมู่ WebDesign ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

บางครั้งในการแสดง thumbnails ของรูปภาพหากรูปภาพมีขนาดไม่เท่ากันหรือบางภาพเป็นแนวตั้ง บางภาพเป็นแนวนอน ทำให้การแสดงภาพ thumbnails ไม่สวย CSS ด้านล่างนี …

รายละเอียดเพิ่มเติม