วิธีใช้งาน google reCAPTCHA

20 ก.ค. 2018   ,หมวดหมู่ jQuery,JavaScript,Ajax WebDesign ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

โดยเข้าไปสมัครและรับ reCAPTCHA API keys ในลิ้งค์นี้ https://www.google.com/recaptcha ตัวอย่างโค๊ดการใช้งาน crayon-6388d2f62f860882580584/ อ้างอิง :  …

รายละเอียดเพิ่มเติม