เปลี่ยนภาษาต่างดาวเป็นภาษาไทยใน Excel ด้วย Notepad++

3 มี.ค. 2016   ,หมวดหมู่ IT ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

บางครั้งเราได้ข้อมูลไฟล์ Excel ที่เป็นภาษาต่างดาวเหมือนรูปด้านบน มาดูวิธีทำให้ข้อมูลในไฟล์ Excel เป็นภาษาไทยกันครับ เปิดไฟล์ผ่านโปรแกรม Notepad++ เลือ …

รายละเอียดเพิ่มเติม