แก้ไข Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string

27 มี.ค. 2020   ,หมวดหมู่ PHP โค๊ดดิ้ง  

ใช้โค๊ดด้านล่างนี้แล้วเกิด error : Notice: iconv() function.iconv: Detected an illegal character in input string crayon-6388dc4128167530627880/ วิ …

รายละเอียดเพิ่มเติม