หา External IP จาก Server ของเรา ด้วยภาษา PHP get the external IP of server using PHP

10 มี.ค. 2020   ,หมวดหมู่ PHP โค๊ดดิ้ง  

หา External IP จาก Server ของเรา ด้วยภาษา PHP crayon-617635eeb6657167578658/ ดูเพิ่มเติม https://stackoverflow.com/questions/7909362/how-do-i-get-th …

รายละเอียดเพิ่มเติม

เริ่มต้นเขียน Python

6 มี.ค. 2020   ,หมวดหมู่ Python ทุกหมวดหมู่  

ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม จากลิ้งนี้ก่อนครับ http://python.org/download เราก็จะได้โปรแกรม IDLE (Python)  เปิดโปรแกรมนี้ขึ้ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีใช้งาน awscli หรือ AWS Command Line Interface

6 มี.ค. 2020   ,หมวดหมู่ AWS ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

awscli หรือ AWS Command Line Interface คือเครื่องมือในการจัดการ Service ต่างๆแบบ อัตโนมัติของ aws เช่น การ stop/start EC2 อ้ตโนมัติ เป็นต้น ดูเพิ่มเติ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตั้งเวลาเปลี่ยน EC2 instance Type อัตโนมัติ Change EC2 In instance Type Automatic

5 มี.ค. 2020   ,หมวดหมู่ AWS Linux ทุกหมวดหมู่ โค๊ดดิ้ง  

เริ่มจาก Install boto crayon-617635eeb7f20782594741/ *หากยังไม่มี pip ก็ให้ Install ก่อน ทำการ Config เพื่อเข้าถึง Service AWS ของเรา crayon-617635 …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Javascript แสดงค่าจาก input ฟอร์มที่ชื่อเดียวกัน เก็บเป็น array

24 ก.พ. 2020   ,หมวดหมู่ jQuery,JavaScript,Ajax โค๊ดดิ้ง  

ตัวอย่างโค๊ดส่วน html โดยสร้างฟอร์มกรอก url ตามโค๊ดด้านล่าง crayon-617635eeb84c3943027726/ ส่วนของ Javascript เก็บข้อมูลจาก input form ด้านบนตอนกดปุ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Javascript ตรวจสอบรูปแบบ URL

24 ก.พ. 2020   ,หมวดหมู่ jQuery,JavaScript,Ajax โค๊ดดิ้ง  

Javascript Check URL Valid crayon-617635eeb8878276115898/ ตัวอย่าง crayon-617635eeb8881780814764/ ผลลัพธ์ : true crayon-617635eeb8886819871378/ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Javascript ตรวจสอบมีการกำหนด key นี้ใน array หรือเปล่า โดยใช้ in

24 ก.พ. 2020   ,หมวดหมู่ jQuery,JavaScript,Ajax โค๊ดดิ้ง  

ตัวอย่าง crayon-617635eeb8b9a010896545/ ผลลัพธ์ : OK   ดูเพิ่มเติม https://stackoverflow.com/questions/2613192/check-if-an-array-item-is-set-in …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Javascript ตรวจสอบข้อความ ว่ามีข้อความที่ต้องการอยู่ในข้อความนั้นไหม โดยใช้ string.includes

24 ก.พ. 2020   ,หมวดหมู่ jQuery,JavaScript,Ajax โค๊ดดิ้ง  

Note: ตัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็กมีผล Syntax: crayon-617635eeb8e0c935203308/ ตัวอย่าง crayon-617635eeb8e14073705786/ ผลลัพธ์ : true crayon-617635eeb8e …

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีทำให้ twitter เป็น dark theme หรือโทนมืด ในคอมและมือถือ

20 ก.พ. 2020   ,หมวดหมู่ IT โค๊ดดิ้ง  

ใน คอมพิวเตอร์ เข้าหน้าเว็บ twitter ปกติครับ แล้วคลิกตรง จุด 3 จุด (…) ดังรูปด้านล่าง คลิกที่เมนู การแสดงผล จากนั้นคลิกเลือก ปิดไฟ แล้วกดเสร็จสิ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีทำให้ youtube เป็น dark theme หรือโทนมืด ในคอมพิวเตอร์ และมือถือ

20 ก.พ. 2020   ,หมวดหมู่ IT โค๊ดดิ้ง  

วิธีทำให้ youtube เป็น dark theme เพื่อถนอมสายตา ใน คอมพิวเตอร์ เข้าหน้าเว็บ youtube ปกติครับ ให้คลิกตรง มุมบนขวา ที่เป็นส่วนจัดการบัญชีของเรา เลือกตร …

รายละเอียดเพิ่มเติม