โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

5 พ.ย. 2016 , 2,979 Views   , หมวดหมู่ Recent Projects   ,


tuns

เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

รายละเอียดการพัฒนาตัวระบบเว็บไซต์

  • ออกแบบการแสดงผลรูปแบบเว็บไซต์
  • ออกแบบการใช้งานโดยคำนึงถึงประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experence)
  • พัฒนาระบบเว็บไซต์ด้วย PHP+MySQL

เยี่ยมชมเว็บไซต์