โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

5 พ.ย. 2016 , 2,824 Views   , หมวดหมู่ Recent Projects   ,


streesp-2

เว็บไซต์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

รายละเอียดการพัฒนาตัวระบบเว็บไซต์

  • ออกแบบการแสดงผลรูปแบบเว็บไซต์
  • ออกแบบโดยใช้ Bootstrap
  • ออกแบบการใช้งานโดยคำนึงถึงประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experence)
  • พัฒนาระบบเว็บไซต์ด้วย PHP+MySQL

เยี่ยมชมเว็บไซต์